Ogłoszenie - Mały grant

Kolno, 13 maja 2016 r.

Ogłoszenie

Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego złożoną 12 maja 2016 r. w Urzędzie Gminy Kolno przez UKS Sprint w Zabielu.

Tytuł zadania publicznego: "VII Majowy Turniej Siatkówki Dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Kolno, VII Majowy Turniej Siatkówki Chłopców o Puchar Wójta Gminy Kolno” Wnioskowana kwota dofinansowania: 1120 zł

Oferta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno, na stronie internetowej pod adresem: www.gminakolno.pl, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kolno. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18 – 500 Kolno, lub na adres e-mail:ugkolno@gminakolno.pl

Józef Bogdan Wiśniewski,
Wójt Gminy Kolno

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Kolno

Data wytworzenia: 2016-05-13

Wprowadzający: Paweł Szalunas

Modyfikujący: Paweł Szalunas

Data modyfikacji: 2016-05-13

Opublikował: Paweł Szalunas

Data publikacji: 2016-05-13

Rejestr zmian