Informacja o przyznanej - Mały Grant - 03-10-2016

Kolno, 14 października 2016 r.

 

Informacja o przyznanej dotacji
w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprint” w Zabielu wpłynęła do Urzędu Gminy Kolno dnia 28 września 2016 r. Ofertę upubliczniono w dniu 3 października 2016 r. na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kolno oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kolno.

   Z uwagi na fakt, iż do oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Wójt Gminy Kolno uznał celowość realizacji zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem:  „ VIII Jesienny Turniej Tenisa Stołowego”. Kwota dotacji na realizację tego zadania wyniosła 1700 zł (jeden tysiąc siedemset zł).

 

Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Aleksandra Szyc

Data wytworzenia: 2016-10-14

Wprowadzający: Paweł Szalunas

Modyfikujący: Paweł Szalunas

Data modyfikacji: 2016-10-14

Opublikował: Paweł Szalunas

Data publikacji: 2016-10-14

Rejestr zmian