Lokalizacja/przebudowa zjazdu

 

Urząd Gminy Kolno

ul.Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

tel. (86) 278 91 20  fax. 278 91 36

www.gminakolno.pl   e-mail: ugkolno@gminakolno.pl

 

 Karta usług Nr 6/GK

 

Nazwa usługi Wniosek o lokalizację/przebudowę zjazdu
Wymagane dokumenty

• mapa sytuacyjna z lokalizacją zjazdu w skali 1:500

• kopia dokumentu potwierdzająca tytuł prawny nieruchomości

Wysokość opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej

Uwagi W przypadku braku kompletnego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy w Kolnie
Podstawa prawna art. 29 ust. 1, ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z póź. zm. – ost. zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675)
Tryb odwoławczy Przysługuje
Termin realizacji

7 dni od dnia złożenia wniosku

Komórka organizacyjna lub stanowisko załatwiające sprawę

Referat Gospodarki Komunalnej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy Andrzej Kleczyński - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Numer pokoju 202
Numer telefonu 86 278 91 25
Informacje dodatkowe  
Wzory wniosków

Wzór wniosku do pobrania poniżej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kleczyński

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Kotowski

Data wytworzenia: 2010-09-03

Wprowadzający: Robert Kotowski

Data wprowadzenia: 2010-09-09

Data modyfikacji: 2010-09-13

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2010-09-09

Rejestr zmian