Umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

Urząd Gminy Kolno

ul.Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

tel. (86) 278 91 20  fax. 278 91 36

www.gminakolno.pl   e-mail: ugkolno@gminakolno.pl

 

 Karta usług Nr 8/GK

 

Nazwa usługi Wniosek o umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Wymagane dokumenty - plan sytuacyjny umieszczenia urządzenia z zakreślonym miejscem lokalizacji urządzenia
Wysokość opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej

Uwagi W przypadku braku kompletnego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy w Kolnie
Podstawa prawna art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z póź. zm. – ost. zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675)
Tryb odwoławczy Przysługuje
Termin realizacji

14 dni od dnia złożenia wniosku

Komórka organizacyjna lub stanowisko załatwiające sprawę

Referat Gospodarki Komunalnej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy Andrzej Kleczyński - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Numer pokoju 202
Numer telefonu 86 278 91 25
Informacje dodatkowe  
Wzory wniosków

Wzór wniosku do pobrania poniżej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kleczyński

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kleczyński

Data wytworzenia: 2010-09-03

Wprowadzający: Robert Kotowski

Data wprowadzenia: 2010-09-09

Data modyfikacji: 2016-06-17

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2010-09-09

Rejestr zmian