Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę

 

Urząd Gminy Kolno

ul.Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

tel. (86) 278 91 20  fax. 278 91 36

www.gminakolno.pl   e-mail: ugkolno@gminakolno.pl

 

 Karta usług Nr 1/GK

 

Nazwa usługi Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę
Wymagane dokumenty
  • kserokopię aktu własności lub

  • odpis z księgi wieczystej lub

  • inny dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości

Wysokość opłaty Nie podlega opłacie skarbowej
Uwagi

W przypadku braku kompletnego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu gminy Kolno

Podstawa prawna

Roz. 3 Uchwały Nr XXI/151/08 Rady Gminy Kolno z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Kolno


art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z póź. zm. – ost. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 18 poz. 97)


art. 535 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 z póź. zm. – ost. zm. Dz. U. z 2006 r. nr, poz. 1166)

Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Termin składania dokumentów


Termin realizacji

10 dni od dnia złożenia wniosku

Komórka organizacyjna lub stanowisko załatwiające sprawę

Referat Gospodarki Komunalnej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy Emilia Cempa - młodszy księgowy
Numer pokoju 202
Numer telefonu 86 278 91 25
Informacje dodatkowe  
Wzory wniosków

Wzór wniosku do pobrania poniżej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kleczyński

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kleczyńskio

Data wytworzenia: 2010-08-23

Wprowadzający: Robert Kotowski

Data wprowadzenia: 2010-09-02

Modyfikujący: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2020-05-28

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2010-09-02

Rejestr zmian