Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kolno z siedzibą w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@gminakolno.pl, tel. 86 278 91 24

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95),

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Kotowski

Data wytworzenia: 2018-05-25

Wprowadzający: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2018-05-23

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2018-05-23

Rejestr zmian