Wpisanie do rejestru wyborców

 

Urząd Gminy Kolno

ul.Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

tel. (86) 278 91 20  fax. 278 91 36

www.gminakolno.pl   e-mail: ugkolno@gminakolno.pl

 

 Karta usług Nr 8/OSO

 

Nazwa usługi Wpisanie do rejestru wyborców
Wymagane dokumenty

1. Do wglądu : dowód osobisty osoby dokonującej wpisu do rejestru wyborców.

2.Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A oraz dowód osobisty (do wglądu).– składają osoby stale zamieszkałe na obszarze Gminy bez zameldowania na pobyt stały.

3.Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B wraz z załącznikami określonymi we wzorze wniosku – składają obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, nie później niż 30 dnia po zarządzeniu wyborów, w których zamierza uczestniczyć.

Wysokość opłaty

Brak

Uwagi Brak
Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 31 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ost. zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230).

2.Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, ost. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 119, poz. 999).

3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. Nr 42, poz. 387 i 388, ost. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 54, poz. 449).

Tryb odwoławczy Na decyzję w sprawie wpisania do rejestru wyborców wnioskodawca może wnieść skargę za pośrednictwem Wójta Gminy kolno do właściwego  miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji
Termin realizacji

3 dni od daty złożenia wniosku

Komórka organizacyjna lub stanowisko załatwiające sprawę

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy Iwona Banach - młodszy referent
Numer pokoju 201
Numer telefonu 86 278 91 28
Informacje dodatkowe Brak
Wzory wniosków

Wzór wniosku do pobrania poniżej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Danuta Siwik

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Masłowski

Data wytworzenia: 2010-09-17

Wprowadzający: Robert Kotowski

Data wprowadzenia: 2010-10-07

Modyfikujący: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2020-07-13

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2010-10-07

Rejestr zmian