Przynależność do związków i stowarzyszeń

Związek Gmin Wiejskich RP

Od 15.04.2004 r. Gmina Kolno należy do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Obecnie Związek zrzesza ponad 550 gmin wiejskich z terenu całego kraju. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania prowadzone są na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. W statucie ZGW z 1925 roku czytamy: „Naszym zadaniem jest rozwinięcie pracy samorządowej, podniesienie rozwoju gospodarczego i kulturalnego w gminach wiejskich, czuwanie nad obroną praw i interesów gmin oraz udzielanie im porady prawnej i informacyjnej, tudzież współdziałanie z gminami w zakresie działalności nad podniesieniem dobrobytu kulturalnego i materialnego gmin wiejskich. Statut oraz więcej informacji na temat Związku Gmin Wiejskich RP na stronie internetowej www.platerow.ug.gov.pl

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Gmina Kolno jest jedną z 93 gmin województwa podlaskiego, które należą do ZGW WP. Misją Związku jest: wyartykułowanie specyficznych potrzeb i uwarunkowań gmin wiejskich, występowanie o ich uznanie, uzyskanie wpływu na tworzenie prawa i decyzje w regionie w dziedzinach będących żywotnym interesem gmin wiejskich. Podstawowym celem zaś  integracja samorządów wiejskich, rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska oraz współdziałanie z gminami w zakresie działalności nad podniesieniem dobrobytu kulturalnego i materialnego gmin wiejskich. Więcej informacji na temat ZGW WP na stronie internetowej www.zgwwp.nazwa.pl

Łomżyńskie Forum Samorządowe

Uchwałą Nr IX/48/15 w dniu 24 września 2015 r Rada Gminy Kolno zdecydowała o przystąpieniu Gminy kolno do Łomżyńskiego Forum Samorządowego.

Metryka strony

Udostępniający: Aleksandra Szyc-Kaczyńska

Wytwarzający/odpowiadający: Aleksandra Szyc-Kaczyńska

Wprowadzający: Robert Kotowski

Data wprowadzenia: 2010-09-17

Modyfikujący: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2016-07-01

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2010-09-17

Rejestr zmian