Historia zmian strony "Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania posiedzeń obwodowych komisji wyborczych do Sejmu i Senatu - 2019"

  1. Tytuł: Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania posiedzeń obwodowych komisji wyborczych do Sejmu i Senatu - 2019

    Obowiązywała od 2019-09-27 12:53:48 do teraz

    Zmianę wprowadził: Paweł Szalunas

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Postanowienie Komisarza wyborczego w sprawie zwołania posiedzeń.pdf".