Ochotnicze Straże Pożarne

Dane operacyjne jednostek OSP

 

OSP Lachowo:

- rok założenia 1928

- liczy 40 strażaków czynnych w tym 5 kobiet i posiada chłopięcą młodzieżową drużynę

   pożarniczą liczącą 10 osób.

- Prezesem jest dh Grzegorz Przybylski.

- Naczelnikiem jest dh. Jabłoński Jerzy

- Z-ca Naczelnika dh Zbigniew Gołębiewski

- Sekretarz dh Kazimierz Kowalewski

- Skarbnik dh Michał Sakowski

- Gospodarz dh Grzegorz Przybylski

Jednostka ta jest jednostką typu S należącą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Posiada nowy sam. pożarniczy tyu Mercedes ATEGO GBA 2,5/16 i sprzęt niezbędny do podjęcia działań ratowniczych oraz sprzęt do ratownictwa drogowego i medycznego Jest prężną jednostką . Posiada remizę strażacką i sztandar

 

 

OSP Czerwone:

- rok założenia 1923

- liczy 26 strażaków czynnych , 3 honorowych i posiada chłopięcą młodzieżową drużynę

pożarniczą liczącą 10 osób.

- Prezesem jest dh Grzegorz Okurowski.

- Naczelnikiem jest dh. Tadeusz Połomski.

- Z-ca Naczelnika dh Bernard Piwowarski

- Sekretarz dh Przemysław Borys

- Skarbnik dh Wojciech Jermacz

- Gospodarz dh Janusz Nowak

       Jednostka ta jest jednostką typu S należącą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Posiada sam. pożarniczy star 244 po karosacji typu GBA 2,5/16, pług do odśnieżania, sprzęt ratownictwa drogowego i medycznego oraz sprzęt niezbędny do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych. Jest prężną jednostką . Posiada remizę strażacką i sztandar.

 

OSP Janowo:

- rok założenia 1958

     - liczy 32 strażaków czynnych w tym 3 kobiety oraz 3 honorowych

     - Prezesem jest dh Leszek Kordal

- Naczelnikiem jest   dh .Chludziński Rafał.

- Z-ca Naczelnika dh Kwiatkowski Przemysław

- Sekretarz dh Paweł Samul

- Skarbnik dh Paweł Wyrwas

- Gospodarz dh Krzysztof Giers

 

Jest to jednostka typu S, posiadająca sam. poż . Magirus typu GBA 2,6/16 i sprzęt niezbędny do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych oraz sprzęt do ratownictwa drogowego. Posiada własną remizę.

 

 

OSP Zabiele:

- rok założenia 1927

- liczy 45 strażaków czynnych i posiada młodzieżową drużynę chłopięcą liczącą 10osób oraz drużynę żeńską – 12 kobiet. Jako pierwsza OSP na terenie Gminy posiada tą drużynę.

- Prezesem jest dh Andrzej Seksciński , który jednocześnie jest kierowcą .

- Wiceprezes dh Tadeusz Góralczyk

-Wiceprezes dh Władysław Kowalczyk

- Naczelnikiem dh Karol Podlaski

- Z-ca Naczelnika dh Bartłomiej Rogiński

- Sekretarz dh Pieklik Jan Stanisław

- Skarbnik dh Rafał Piwowarski

- Gospodarz dh Andrzej Seksciński

 

Jednostka ta posiada remizę oraz sam. poż. typu Mercedes GBA 2,6. Jednostka typu S najprężniej działająca. Posiada również sprzęt do ratownictwa drogowego i medycznego. W grudniu 2009r włączenia została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego .Jest najprężniejszą jednostką działającą na terenie gminy Kolna i powiatu. Posiada sztandar.

 

OSP Borkowo:

- rok założenia 1918

- liczy 48 członków czynnych w tym 9 kobiet oraz 2 honorowych honorowy

- Prezesem jest dh Janusz Wielbut

- Naczelnikiem jest dh Wojciech Bajno.

- Z-ca Naczelnika dh Adam Zieliński

- Sekretarz dh Małgorzata Skrodzka

- Skarbnik dh Jolanta Kordal

- Gospodarz dh Krzysztof Sawicki

 

Jest to jednostka typu S posiadająca sam. poż Lublin typu GLM 8/8 oraz remizę i sztandar.

 

OSP Wykowo:

- rok założenia 1928

- liczy 24. członków czynnych i 4 honorowych

- Prezesem jest dh Zbigniew Wiśniewski

- Naczelnikiem jest dh Ireneusz Romatowski

- Z-ca Naczelnika dh Andrzej Zduńczyk

- Sekretarz dh Waldemar Rybka

- Skarbnik dh Patryk Truszkowski

- Gospodarz dh Sławomir Brozio

 

Jest to jednostka typu S posiadająca sam .poż typu Mercedes 408 GBAM 1/8 oraz remizę

 

OSP Zaskrodzie:

-rok założenia 1952

- liczy 19 strażaków czynnych

-Prezesem jest dh. Jan Remiszewski

-Naczelnikiem jest dh .Henryk Hermanowski

- Z-ca Naczelnika dh Zbigniew Remiszewski

- Sekretarz dh Paweł Terepka

- Skarbnik dh Tomasz Hermanowski

- Gospodarz dh Sylwester Remiszewski

 

 

Jest to jednostka typu S posiadająca sam. poż. Mercedes 608 typu GBA 1,2/8 oraz własną remizę.

 

 

OSP Kumelsk:

- rok założenia 1927

-liczy 24 członków czynnych w tym 2 kobiety oraz 5 honorowych

- Prezesem jest dh Leszek Andrzej Góralczyk który jest jednocześnie kierowcą

- Naczelnikiem jest dh Mariusz Janusz Klimek

- Z-ca Naczelnika dh Grzegorz Żebrowski

- Sekretarz dh Joanna Salachowska

- Skarbnik dh Krzysztof Włodkowski

- Gospodarz dh Leszek Andrzej Góralczyk

Jest to jednostka typu S posiadająca nowy sam. pożarniczy GLMg typ Renault Maskot oraz własną remizę.            

            

 

OSP Danowo:

-rok założenia 1956

- liczy 16 członków czynnych i 1 honorowych

- Prezesem jest dh Zbigniew Kotlewski

- Naczelnikiem jest dh Jarosław Kosk

- Z-ca Naczelnika dh Karol Foltyński

- Sekretarz dh Kazimierz Bikowski

- Skarbnik dh Grzegorz Jańczyk

- Gospodarz dh Jarosław Kosk

Jest to jednostka typu M, posiada motopompę i sprzęt gaśniczy oraz remizę, jednostka w bieżącym roku została przekształcona na typ M, obecnie przeżywa kryzys organizacyjny i jest zawieszona w działalności operacyjnej

 

 

OSP Kozioł :

- rok założenia 1942

- liczy 24 członków czynnych i 3 honorowych

- Prezesem jest dh Dariusz Kalinowski

- Naczelnikiem jest dh. Mariusz Kozioł

- Z-ca Naczelnika dh Ryszard Kozioł

- Sekretarz dh Krzysztof Kajko

- Skarbnik dh Adam Samul

- Gospodarz dh Paweł Zawalich

 

Jest to jednostka typu M, posiada motopompę i sprzęt gaśniczy

 

OSP Łosewo :

- rok założenia 1955

- liczy 21 członków czynnych i 3 honorowych

- Prezesem jest dh Ireneusz Skrodzki ,

- Naczelnikiem dh Adam Cwalina

- Z-ca Naczelnika dh Jan Cwalina

- Sekretarz dh Marcin Paliwoda

- Skarbnik dh Grzegorz Cwalina

- Gospodarz dh Marek Kotlewski

 

Jednostka jest jednostką typu M ,posiadająca garaż blaszak , motopompę i sprzęt gaśniczy

 

OSP Stary Gromadzyn:

- rok założenia 1958

- liczy 37 członków czynnych i 3 honorowych

- Prezesem jest dh Waldemar Mistkowski

- Naczelnikiem jest dh. Mariusz Mieczkowski

- Z-ca Naczelnika dh Grzegorz Filipkowski

- Sekretarz dh Krzysztof Mieczkowski

- Skarbnik dh Alfred Święczkowski

- Gospodarz dh Tadeusz Chludziński

 

Jest to jednostka typu M, posiada motopompę i sprzęt gaśniczy oraz remizę

 

 

Razem na terenie gminy Kolno działa 12 jednostek OSP z czego 8 posiada sam .poż. 4 posiada tylko motopompy. 3 jednostki tj Lachowo , Czerwone i Zabiele są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego .

Wszystkie jednostki zarejestrowane są w KRS , posiadają własny NIP i REGON.

Posiadają własny statut wzorcowy zarejestrowany w Sądzie.

Razem członków czynnych: 368 w tym 31 kobiet

 Honorowych- 27

Chłopięca młodzieżowa drużyna pożarnicza – 30

Żeńska drużyna pożarnicza -12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: ug - kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Antoni Lewandowski

Data wytworzenia: 2010-08-24

Wprowadzający: Paweł Szalunas

Data wprowadzenia: 2010-08-24

Modyfikujący: Paweł Szalunas

Data modyfikacji: 2016-09-20

Opublikował: Paweł Szalunas

Data publikacji: 2010-08-24

Rejestr zmian