Informacja o przyznanej dotacji

Kolno, 23 maja 2016 r.

 

Informacja o przyznanej dotacji
w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprint” w Zabielu wpłynęła do Urzędu Gminy Kolno dnia 12 maja 2016 r. Ofertę upubliczniono w dniu 13 maja 2016 r. na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kolno oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kolno.

   Z uwagi na fakt, iż do oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Wójt Gminy Kolno uznał celowość realizacji zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem:  „ VII Majowy Turniej Siatkówki Dziewcząt. VII Majowy Turniej Siatkówki Chłopców”. Kwota dotacji na realizację tego zadania wyniosła 1120 zł (jeden tysiąc sto dwadzieścia zł).

 

Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Kolno

Data wytworzenia: 2016-05-24

Wprowadzający: Paweł Szalunas

Modyfikujący: Paweł Szalunas

Data modyfikacji: 2016-05-24

Opublikował: Paweł Szalunas

Data publikacji: 2016-05-24

Rejestr zmian