PODSTAWOWE INFORMACJE:

Adres: 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

E-mail ugkolno@gminakolno.pl

GMINA KOLNO

NIP: 291-018-81-19

REGON: 450669861

URZĄD GMINY KOLNO

NIP: 721-11-29-036

REGON: 450017667

 

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek 730-1530

 

 Numery Telefonów

 

Biuro Obsługi Interesanta 86 278 91 33
Fax 86 278 91 36
Sekretariat 86 278 25 67
Wójt 86 278 91 23
Przewodniczący rady gminy 86 278 91 30
Sekretarz Gminy 86 278 91 22
Skarbnik 86 278 91 21
Główny Księgowy 86 278 91 29
Kierownik Refratu Gospodarki Komunalnej 86 278 91 25
Kierownik Referatu Budżetu i Podatków 86 278 91 21
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju 86 278 91 37
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 86 278 91 22
Obsługa Rady 86 278 91 27
Przetargi
Inwestycje
86 278 91 38
Zagospodarowanie przestrzenne
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
86 278 91 31
Ewidencja ludności
Sprawy wojskowe
Obrona cywilna
86 278 91 28

Rolnictwo

Leśnictwo i łowiectwo

Działalność gospodarcza

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ochrona środowiska

Gospodarka odpadami komunalnymi

86 278 91 35
Wymiar podatków i opłat lokalnych 86 278 91 26
Pobór podatków i opłat lokalnych
Pobór opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych
Płace
86 278 91 34
Gospodarka komunalna
Zaopatrzeie w wodę
Pobór opłat za wodę
Wydawanie zaświadczeń o przydatności wody do spożycia
86 278 91 25
Obsługa informatyczna urzędu
Ochrona danych osobowych
BIP
Strona www
86 278 91 24
Promocja gminy
Współpraca z samorządami, organizacjami i stowarzyszeniami
Redakcja miesięcznika
86 278 91 27
Ochrona przeciwpożarowa 86 278 91 29

 

 

W sprawach skarg i wniosków Wójt przyjmuje

w

 poniedziałek od 800 do 1100 i od 1530 do 1630

 

 

 Dziennik Ustaw    Monitor Polski    Prawo Miejscowe    Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

 

Skorzystaj z usług publicznych wejdź na stronę:

https://obywatel.gov.pl


ePUAP, umożliwia załatwienie wielu spraw w sposób przyjazny, o dogodnych porach i bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

   

"Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa."

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 61

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Kotowski

Data wytworzenia: 2016-06-15

Wprowadzający: Robert Kotowski

Data wprowadzenia: 2009-09-10

Modyfikujący: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2021-05-12

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2016-06-20

Rejestr zmian