Wójt Gminy Kolno

Józef Bogdan Wiśniewski

Urząd Gminy Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

tel. 86 278 91 20 (sekretariat)

fax 86 278 91 36

 

Wójt Gminy Kolno przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek w godzinach 8:00-11:00 i 15:30-16:30

 

Wójt Gminy Kolno jest kierownikiem Urzędu Gminy, zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, bezpośrednio nadzoruje pracę członków kierownictwa Urzędu, samodzielnych stanowisk pracy, a także pracę kierowników:

 1. Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
 2. Referatu Budżetu i Podatków
 3. Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
 4. Referatu Gospodarki Komunalnej

Do zadań Wójt Gminy Kolno należy w szczególności:

 1. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.
 2. Prowadzenie bieżących spraw Gminy.
 3. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
 5. Przyjmowanie oświadczeń majątkowych przez zobowiązane do tego osoby.
 6. Realizowanie zadań z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego.
 7. Planowanie rozwoju Gminy.
 8. Inicjowanie i wspieranie współpracy gospodarczej Gminy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami gospodarczymi.
 9. Wspieranie przedsiębiorczości.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Kotowski

Data wytworzenia: 2016-06-16

Wprowadzający: Robert Kotowski

Modyfikujący: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2018-02-07

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2016-06-16

Rejestr zmian