Sekretarz Gminy

Adam Masłowski

Urząd Gminy Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

tel. 86 278 91 22

fax 86 278 91 36

Sekretarz Gminy wykonuje zadania w zakresie zapewnienia warunków organizacyjnych umożliwiających sprawne wykonywane zadań przez Radę Gminy, Wójta Gminy i Urząd Gminy.

 

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

 1. Kierowanie Referatem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.
 2. Zapewnienie obsługi organizacyjnej oraz kancelaryjno-biurowej Rady Gminy i jej organów.
 3. Nadzorowanie i koordynowanie działań w zakresie organizacji pracy Urzędu.
 4. Nadzorowanie przygotowania projektów aktów prawnych Wójta Gminy i Rady Gminy.
 5. Realizacja polityki personalnej w Urzędzie, dbanie o właściwy dobór pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji.
 6. Upowszechnianie i wdrażanie nowoczesnych metod organizacji pracy w Urzędzie.
 7. Kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji w Urzędzie.
 8. Zapewnienie sprawnej obsługi interesantów.
 9. Zapewnienie zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Nadzorowanie prawidłowego przebiegu obsługi prawnej w Urzędzie.
 11. Nadzorowanie przestrzegania w Urzędzie zasad udzielania zamówień publicznych.
 12. Organizowanie i koordynowanie czynności związanych z wyborami i referendami.
 13. Zapewnienie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie.
 14. Gospodarowaniem funduszem płac oraz prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
 15. Nadzorowanie wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych w Urzędzie.
 16. Zapewnienie warunków materialno-technicznych dla działalności Urzędu.
 17. Organizowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie oraz koordynacja kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Kotowski

Data wytworzenia: 2016-06-16

Wprowadzający: Robert Kotowski

Modyfikujący: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2018-02-07

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2016-06-16

Rejestr zmian