PODSTAWOWE INFORMACJE:

Gmina: Kolno

Rodzaj Gminy: wiejska

Województwo: Podlaskie

Powiat: Kolneński

Adres: 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

 

E-mail ugkolno@gminakolno.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek 730-1530

 

 Numery Telefonów

 

Biuro Obsługi Interesanta 86 278 91 33
Fax 86 278 91 36
Sekretariat 86 278 25 67
Wójt 86 278 91 23
Przewodniczący rady gminy 86 278 91 30
Sekretarz Gminy 86 278 91 22
Skarbnik 86 278 91 21
Główny Księgowy 86 278 91 29
Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 86 278 91 37
Kierownik Refratu Gospodarki Komunalnej 86 278 91 25
Kierownik Referatu Budżetu i Podatków 86 278 91 21
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 86 278 91 22
Obsługa Rady 86 278 91 27
Rolnictwo
Leśnictwo i łowiectwo
Przetargi
Inwestycje
86 278 91 37
Zagospodarowanie przestrzenne
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
86 278 91 38
Ewidencja ludności
Sprawy wojskowe
Obrona cywilna
86 278 91 28
Działalność gospodarcza
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami komunalnymi
86 278 91 35
Wymiar podatków i opłat lokalnych 86 278 91 26
Pobór podatków i opłat lokalnych
Pobór opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych
Płace
86 278 91 34
Gospodarka komunalna
Zaopatrzeie w wodę
Pobór opłat za wodę
Wydawanie zaświadczeń o przydatności wody do spożycia
86 278 91 25
Obsługa informatyczna urzędu
Ochrona danych osobowych
BIP
Strona www
86 278 91 24
Promocja gminy
Współpraca z samorządami, organizacjami i stowarzyszeniami
Redakja miesięcznika
86 278 91 38
Ochrona przecipożarowa 86 278 91 29

 

 

W sprawach skarg i wniosków Wójt przyjmuje

w

 poniedziałek od 800 do 1100 i od 1530 do 1630

 

 Dziennik Ustaw    Monitor Polski    Prawo Miejscowe    Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

 

 


ePUAP, umożliwia załatwienie wielu spraw w sposób przyjazny, o dogodnych porach i bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

   

"Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa."

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 61

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Szalunas

Wprowadzający: Paweł Szalunas

Data wprowadzenia: 2009-09-10

Data modyfikacji: 2013-11-05

Opublikował: Paweł Szalunas

Data publikacji: 2016-06-20

Rejestr zmian