PODSTAWOWE INFORMACJE:

Gmina: Kolno

Rodzaj Gminy: wiejska

Województwo: Podlaskie

Powiat: Kolneński

Adres: 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20

 

E-mail ugkolno@gminakolno.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek 730-1530

 

 Numery Telefonów

 

Biuro Obsługi Interesanta 86 278 91 33
Fax 86 278 91 36
Sekretariat 86 278 25 67
Wójt 86 278 91 23
Przewodniczący rady Gminy 86 278 91 30
Sekretarz Gminy 86 278 91 22
Skarbnik 86 278 91 21
Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 86 278 91 37
Głowny Księgowy 86 278 91 29
Kierownik Refratu Gospodarki Komunalnej 86 278 91 25
Kierownik Referatu Budżetu i Podatków 86 278 91 21
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 86 278 91 22
Obsługa Rady 86 278 91 27
Rolnictwo.
Leśnictwo i łowiectwo.Przetargi.
Inwestycje
86 278 91 37
Zagospodarowanie przestrzenne.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
86 278 91 38
Ewidencja ludnosci.
Sprawy wojskowe.
Obrona cywilna
86 278 91 28
Działalnośc gospodarcza.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Współpraca z organizacjamipozarządowymi.
Ochrona środowiska.
Gospodarka odpadami komunalnymi
86 278 91 35
Wymiar podatków i opłat lokalnych. 86 278 91 26
Pobór podatków i opłat lokalnych.
Pobór opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Płace
86 278 91 34
Gospodarka komunalna.
Zaopatrzeie w wodę.
Pobór opłat za wodę.
Wydawanei zaświadczeń o przydatności wody do spożycia.
86 278 91 25
Obsługa informatyczna urzędu.
Ochrona danych osobowych.
BIP.
Strona www
86 278 91 24
Promocja gminy.
Współpraca z samorządami, organizacjami i stowarzyszeniami.
Redakja miesięcznika.
86 278 91 38
Ochrona przecipożarowa 86 278 91 29

 

 

W sprawach skarg i wniosków Wójt przyjmuje

w

 poniedziałek od 800 do 1100 i od 1530 do 1630

 

 Dziennik Ustaw    Monitor Polski    Prawo Miejscowe    Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

 

 


ePUAP, umożliwia załatwienie wielu spraw w sposób przyjazny, o dogodnych porach i bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

"Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa."

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 61

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Siwik

Wprowadzający: Danuta Siwik

Data wprowadzenia: 2009-09-10

Modyfikujący: Paweł Szalunas

Data modyfikacji: 2013-07-05

Opublikował: Paweł Szalunas

Data publikacji: 2016-06-20

Rejestr zmian