Informacja z otwarcia ofert o udzielenie zamówienia publicznego RG.ZP.271.11.2017

RG.ZP.271.11.2017

 

                                                                          

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RG.ZP.271.11.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę paliwa do pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Urzędu Gminy Kolno

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 230.000,00 zł

W prowadzonym postępowaniu złożono w terminie następującą ofertę:

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

 

cena

termin wykonania zamówienia

termin płatności

1.

Przedsiębiorstwo Usług

 Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o.

 ul. Kolejowa 4A

 18-500 Kolno

 

199.150,00

 

od 1.01.2018

do 31.12.2018

 

 

21 dni

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Cwalina

Data wytworzenia: 2017-11-08

Wprowadzający: Robert Kotowski

Modyfikujący: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2017-11-08

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2017-11-08

Rejestr zmian