Petycja firmy Szulc-Efekt Sp z o.o. w sprawie przeprowadzenia analizy i rozważenia instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd - testowo lub docelowo - systemów fotowoltaniczych.

Treść petycji: 
§5) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z 2017.06.27), wnosimy petycję do Kierownika JST o przeprowadzenie analizy i rozważnie instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd - testowo lub docelowo - systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną. 
Rzeczone plany mogą również polegać na inspirowaniu i koordynacji działań mieszkańców gminy w tym zakresie, koordynacją programów ewentualnego dofinansowania, etc 
W niektórych gminach działania tego typu już mają miejsce - dla przykładu: 
W mniemaniu Podmiotu wnoszącego Petycję - działanie tego typu modelowo pozwala wypełniać obowiązek ustawowy wynikający z Art. 6 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2016.831 z dnia 2016.06.11) - a z odpowiedzi uzyskiwanych na nasze wnioski przy okazji innych petycji/wniosków - wynika że gros Gmin - uważa ten przepis za martwy. 
§6) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego wnosimy - o przekazanie poniższego tekstu/petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół).

W odpowiedzi na przedmiotową petycję - prosimy o kilkuzdaniowe - na zwrotny adres email: efektywnosc-kompleksowa@samorzad.pl — krótkie poinformowanie podmiotu wnoszącego petycję o wnioskach wynikających z przeprowadzonej analizy oraz o ewentualnych planach Jednostki w tym obszarze. 

Zastrzegamy możliwość opublikowania wybranych odpowiedzi oraz rankingów na naszym portalu www.gmina.pl 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Gromadzka

Data wytworzenia: 2018-10-01

Wprowadzający: Paweł Szalunas

Modyfikujący: Paweł Szalunas

Data modyfikacji: 2018-10-01

Opublikował: Paweł Szalunas

Data publikacji: 2018-10-01

Rejestr zmian