Informacja na temat rozpatrzonych petycji kierowanych do Rady Gminy Kolno w 2020 roku

Informacja na temat rozpatrzonych petycji kierowanych do Rady Gminy Kolno w 2020 roku

 

Kolno, dnia 13 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, corocznie, w terminie do 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Informacja  na temat rozpatrzonych petycji kierowanych do Rady Gminy Kolno.

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1.

Piotr Rakowski ul. Ślusarska 16 m. 15-714 Białystok.

Petycja w sprawie uznania za zasadne i nieodzowne  by Rząd RP uzyskał pisemną gwarancję ze strony producentów szczepionek

 

11 grudnia 2020 r.

Uchwała  NR XXIV/170/20  Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uznania za zasadne i nieodzowne by Rząd RP uzyskał gwarancję ze strony producentów szczepionek w razie wystąpienia powikłań poszczepieniowych.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Żylińska

Data wytworzenia: 2021-04-15

Wprowadzający: Robert Kotowski

Modyfikujący: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2021-04-15

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2021-04-15

Rejestr zmian