Ogłoszenie - o możliwości przystąpienia do programu grantowego dotyczącego budowy instalacji OZE

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Kolno informuje o możliwości przystąpienia do programu grantowego dotyczącego budowy instalacji OZE dla mieszkańców gminy Kolno (nie prowadzących działalności gospodarczej) w ramach działania 5.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. (Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii).

Udział w programie grantowym zakłada uzyskanie grantu w wysokości 70-75% kosztów poniesionych przez mieszkańca na zakup wybranej przez siebie instalacji fotowoltaicznej.


Proszę o zgłaszanie się mieszkańców chętnych do przystąpienia do projektu za pomocą deklaracji dostępnej w Urzędzie Gminy Kolno oraz w BIP (patrz załącznik)

Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Kolno - Biuro Obsługi Interesanta, w nieprzekraczalnym terminie: Do 22 listopada 2019 roku.


WÓJT GMINY KOLNO

Józef Bogdan Wiśniewski

Osoba do kontaktu: Kornelia Podlaska, pokój nr 218, tel. 86 278 91 38

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Kornelia Podlaska

Data wytworzenia: 2019-11-14

Wprowadzający: Robert Kotowski

Modyfikujący: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2019-11-14

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2019-11-14

Rejestr zmian