Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji - budowa farmy fotowoltanicznej o mocy 1 MW

Kolno,   2015-05-09

RG.6733.16.2016.MM

 OBWIESZCZENIE

 

         Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego   ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23) i w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.),

 z a w i a d a m i a m

 właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że w dniu 09.05.2015 r. została wydana, na żądanie firmy Wiatrel sp. z o. o., ul. Włodarzewska 4/9, 02-384 Warszawa, decyzja ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW (zespołu urządzeń do konwersji energii promieniowania słonecznego w prąd elektryczny) wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą na działce oznaczonej nr ewid. 40 położonej w obrębie wsi Borkowo, gm. Kolno.

         Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Kolno, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji.

                                                                    Wójt Gminy Kolno

                                                                    mgr Józef Bogdan Wiśniewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Kolno

Data wytworzenia: 2016-05-09

Wprowadzający: Danuta Siwik

Modyfikujący: Danuta Siwik

Data modyfikacji: 2016-05-09

Opublikował: Danuta Siwik

Data publikacji: 2016-05-09

Rejestr zmian