Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2012 r.

L.p.

Jednostka kontrolująca

Jednostka kontrolowana

Zakres kontroli

Sposób udostępniania
dokumentacji z kontroli

1

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

Urząd Gminy Kolno

Organizacja stażu dla bezrobotnych

na wniosek

2

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie

Organizacja i finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli

na wniosek

3

Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Łomży

Urząd Gminy Kolno

Przestrzeganie prawa pracy

na wniosek

4

Starostwo Powiatowe w Kolnie

Urząd Gminy Kolno

Realizacja zadań obronnych

na wniosek

5

Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

Urząd Gminy Kolno

Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w 2011 r.

na wniosek

6

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Białymstoku

Urząd Gminy Kolno

Prawidłowość i rzetelność rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne

na wniosek

7

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

Urząd Gminy Kolno

Kontrola gospodarki finansowej gminy

na wniosek

8

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Urząd Gminy Kolno

Zasiłki celowe na zwalczanie skutków klęsk żywiołowych

na wniosek

 

Metryka strony

Udostępniający: Danuta Siwik

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Siwik

Data wytworzenia: 2012-12-21

Wprowadzający: Danuta Siwik

Data wprowadzenia: 2012-12-21

Data modyfikacji: 2012-12-21

Opublikował: Paweł Szalunas

Data publikacji: 2012-12-21

Rejestr zmian