Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2011 r.

L.p.

Jednostka kontrolująca

Jednostka kontrolowana

Zakres kontroli

Sposób udostępniania
dokumentacji z kontroli

1

Urząd Skarbowy w Kolnie

Urząd Gminy Kolno

Kontrola podatku od towarów i usług

na wniosek

2

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku

Urząd Gminy Kolno

Ocena stanu sanitarnego toalet

na wniosek

3

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

Ocena realizacji zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy społecznej

na wniosek

 

Metryka strony

Udostępniający: Danuta Siwik

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Siwik

Data wytworzenia: 2012-12-21

Wprowadzający: Danuta Siwik

Data wprowadzenia: 2012-12-21

Data modyfikacji: 2012-12-21

Opublikował: Paweł Szalunas

Data publikacji: 2012-12-21

Rejestr zmian