Kontrole zewnętrzne - I półrocze 2013 r.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w I półroczu 2013 r.

 

L.p.

Jednostka kontrolująca

Czas trwania czynności kontrolnych

Temat kontroli

Sposób udostępniania dokumentacji z kontroli

1

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

14-16 stycznia 2013 r.

Prawidłowość ustalania danych na potrzeby sporządzania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2011 r.

na wniosek

2

Urząd marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

22-25.04.2013 r i 7, 9 maja 2013 r.

Realizacja projektu systemowego „Świat nauki – chcemy go dobrze poznać”

na wniosek

3

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Wydział Polityki Społecznej

29-30.04.2013 r.

Kontrola prawidłowości realizacji zadań o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

na wniosek

4

Urząd marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

12-14.03.2013

Realizacja projektu konkursowego „ Zza kurtyny – tajemnice teatru”

na wniosek

5

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

20-31 maja 2013 r.

Wybór ławników. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz pobieranie opłat za korzystanie z nich. Przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie wniosków o wpis do CEIDG

na wniosek

6

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

24.06.2013 r.

Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy o staż odbywany przez bezrobotnego.

na wniosek

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Danuta Siwik

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Siwik

Data wytworzenia: 2013-06-28

Wprowadzający: Danuta Siwik

Data wprowadzenia: 2013-07-01

Data modyfikacji: 2013-07-01

Opublikował: Paweł Szalunas

Data publikacji: 2013-07-01

Rejestr zmian