Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami obręb Czerwone

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami obręb Czerwone

RG.6733.7.2016.MM

 

OBWIESZCZENIE

 

        Zgodnie z art. 49 i art. 61   § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego   ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z póź. zm.) i w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z póź. zm.),

z a w i a d a m i a m

właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że w dniu 12.10.2016 r. została wydana na żądanie Gminy Kolno decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami, na terenie w skład którego wchodzą części działek o nr geod.: 452/3, 453/3, 453/4, 453/2, 454/1, 454/2, 455/8, 455/7, 455/5, 564/7, 584, 583, 542/3 obręb Czerwone gmina Kolno.

      Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji.

 

WÓJT   GMINY   KOLNO

mgr Józef Bogdan Wiśniewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Modzelewski

Data wytworzenia: 2016-10-12

Wprowadzający: Robert Kotowski

Modyfikujący: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2016-10-12

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2016-10-12

Rejestr zmian