Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w obrębie Bialiki

RI.6733.7.2021.AF

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kolno

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 292 z późn. zm.) oraz z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania

że zostało wszczęte na wniosek Gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z przyłączem na częściach działek nr ewid: 112; 74/1; 74/10; 74/9; 75; 78/1 obręb Bialiki.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 Kpa.

W związku z tym mogą Państwo zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy Kolno przy ul. Wojska Polskiego 20 - pokój Nr 212 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości obwieszczenia.

 

WÓJT GMINY KOLNO

JÓZEF BOGDAN WIŚNIEWSKI

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Foltyńska

Data wytworzenia: 2021-06-16

Wprowadzający: Robert Kotowski

Modyfikujący: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2021-06-17

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2021-06-17

Rejestr zmian