Zaświadczenia w sprawach podatkowych

 

Urząd Gminy Kolno

ul.Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

tel. (86) 278 91 20  fax. 278 91 36

www.gminakolno.pl   e-mail: ugkolno@gminakolno.pl

 

 Karta usług Nr 11/BP

 

Nazwa usługi Zświadczenia w sprawach podatkowych
Wymagane dokumenty

Podanie (Wniosek) o wydanie zaświadczenia

Podanie może być sporządzone samodzielnie lub na formularzu dostępnym na stronie internetowej Gminy, Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy lub pokoju 203.

Wysokość opłaty

17 zł od zaświadczeń określonych w art. 1 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U z 2006 r Nr 225, poz. 1635 ze zm)

Uwagi
Podstawa prawna

Art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Na odmowę wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty wydania postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Kolno

Termin składania dokumentów

Przy ubieganiu się o zaświadczenie

Termin realizacji

Nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku

Komórka organizacyjna lub stanowisko załatwiające sprawę

Referat Budżetu i Podatków

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Jadwiga Stanisławska – Inspektor

Magdalena Pietruszka - Inspektor

Numer pokoju 203
Numer telefonu 86 278 91 26
Informacje dodatkowe  
Wzory wniosków

Wzór wniosku do pobrania poniżej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Halina Teresa Boryszewska

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Kotowski

Data wytworzenia: 2010-08-18

Wprowadzający: Robert Kotowski

Data wprowadzenia: 2010-09-02

Data modyfikacji: 2010-09-08

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2010-09-02

Rejestr zmian