Historia zmian strony "Przynależność do związków i stowarzyszeń"

 1. Tytuł: Przynależność do związków i stowarzyszeń

  Obowiązywała od 2016-07-01 08:20:16 do teraz

  Zmianę wprowadził: Robert Kotowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 2. Tytuł: Przynależność do związków i stowarzyszeń

  Obowiązywała od 2010-09-17 12:24:06 do 2016-07-01 08:20:16

  Zmianę wprowadził: Paweł Szalunas

  Zakres zmiany: Utworzono nową wersję strony