Historia zmian strony "Sołtysi"

 1. Tytuł: Sołtysi

  Obowiązywała od 2019-04-04 14:09:54 do teraz

  Zmianę wprowadził: Robert Kotowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 2. Tytuł: Sołtysi

  Obowiązywała od 2019-03-29 14:18:10 do 2019-04-04 14:09:54

  Zmianę wprowadził: Robert Kotowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 3. Tytuł: Sołtysi

  Obowiązywała od 2019-03-29 14:16:06 do 2019-03-29 14:18:10

  Zmianę wprowadził: Robert Kotowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 4. Tytuł: Sołtysi

  Obowiązywała od 2019-03-29 14:15:27 do 2019-03-29 14:16:06

  Zmianę wprowadził: Robert Kotowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 5. Tytuł: Sołtysi

  Obowiązywała od 2019-03-29 13:59:49 do 2019-03-29 14:15:27

  Zmianę wprowadził: Robert Kotowski

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.

 6. Tytuł: Sołtysi Kontakt

  Obowiązywała od 2015-09-30 13:16:31 do 2019-03-29 13:59:49

  Zmianę wprowadził: Paweł Szalunas

  Zakres zmiany: aktualizacja treści, modyfikacja właściwości

 7. Tytuł: Sołtysi Kontakt

  Obowiązywała od 2014-09-24 13:34:33 do 2015-09-30 13:16:31

  Zmianę wprowadził: Paweł Szalunas

  Zakres zmiany: aktualizacja treści, modyfikacja właściwości

 8. Tytuł: Sołtysi Kontakt

  Obowiązywała od 2014-09-24 13:28:19 do 2014-09-24 13:34:33

  Zmianę wprowadził: Paweł Szalunas

  Zakres zmiany: aktualizacja treści, modyfikacja właściwości

 9. Tytuł: Sołtysi Kontakt

  Obowiązywała od 2012-08-27 07:36:34 do 2014-09-24 13:28:19

  Zmianę wprowadził: Paweł Szalunas

  Zakres zmiany: aktualizacja treści, modyfikacja właściwości

 10. Tytuł: Sołtysi Kontakt

  Obowiązywała od 2011-07-13 12:01:21 do 2012-08-27 07:36:34

  Zmianę wprowadził: Paweł Szalunas

  Zakres zmiany: aktualizacja treści, modyfikacja właściwości

 11. Tytuł: Sołtysi Kontakt

  Obowiązywała od 2011-04-19 10:35:58 do 2011-07-13 12:01:21

  Zmianę wprowadził: Paweł Szalunas

  Zakres zmiany: aktualizacja treści, modyfikacja właściwości

 12. Tytuł: Sołtysi Kontakt

  Obowiązywała od 2010-10-21 08:48:02 do 2011-04-19 10:35:58

  Zmianę wprowadził: Paweł Szalunas

  Zakres zmiany: aktualizacja treści, modyfikacja właściwości

 13. Tytuł: Sołtysi Kontakt

  Obowiązywała od 2010-09-03 11:44:13 do 2010-10-21 08:48:02

  Zmianę wprowadził: Paweł Szalunas

  Zakres zmiany: modyfikacja właściwości

 14. Tytuł: Sołtysi

  Obowiązywała od 2009-09-17 12:57:01 do 2010-09-03 11:44:13

  Zmianę wprowadził: Paweł Szalunas

  Zakres zmiany: aktualizacja treści, modyfikacja właściwości

 15. Tytuł: Sołtysi

  Obowiązywała od 2009-09-17 12:36:00 do 2009-09-17 12:57:01

  Zmianę wprowadził: Paweł Szalunas

  Zakres zmiany: Utworzono nową wersję strony