Historia zmian strony "Okręgi wyborcze"

  1. Tytuł: Okręgi wyborcze

    Obowiązywała od 2013-06-27 09:30:00 do teraz

    Zmianę wprowadził: Paweł Szalunas

    Zakres zmiany: Utworzono nową wersję strony