Historia zmian strony "Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w Gminie Kolno w przedmiocie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Czerwone i Kozioł"

  1. Tytuł: Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w Gminie Kolno w przedmiocie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Czerwone i Kozioł

    Obowiązywała od 2018-10-19 08:14:18 do teraz

    Zmianę wprowadził: Robert Kotowski

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "raport_z_konsultacji - gm. Kolno.pdf". Zmiana nazwy pliku z "raport_z_konsultacji - gm. Kolno.pdf" na "Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w Gminie Kolno w przedmiocie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Czerwone i Kozioł.pdf".