Historia zmian strony "Decyzja - o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę"

  1. Tytuł: Decyzja - o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

    Obowiązywała od 2018-05-30 13:30:22 do teraz

    Zmianę wprowadził: Paweł Szalunas

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.