Historia zmian strony "Oświadczenia majątkowe"

  1. Tytuł: Oświadczenia majątkowe

    Obowiązywała od 2016-10-31 08:40:34 do teraz

    Zmianę wprowadził: Robert Kotowski

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.