Historia zmian strony "Zasady przyjmowania petycji w Urzędzie Gminy Kolno"

  1. Tytuł: Zasady przyjmowania petycji w Urzędzie Gminy Kolno

    Obowiązywała od 2016-10-19 07:42:45 do teraz

    Zmianę wprowadził: Robert Kotowski

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.