2017

Zasrządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Kolno z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie nadania dla Urzędu Gminy Kolno Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie Nr 2/17 Wójta Gminy Kolno z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na stanowisko ds. projektów unijnych

Zarządzenie Nr 3/17 Wójta Gminy Kolno z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na stanowisko ds. projektów unijnych i rozwoju

Zarządzenie Nr 4/17 Wójta Gminy Kolno z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na stanowisko ds. promocji gminy

Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Kolno z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rozliczania wyjazdów służbowych pojazdami będącymi w dyspozycji Urzędu Gminy w Kolnie

Zarządzenie Nr 6/17 Wójta Gminy Kolno z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia norm zużycia paliwa

Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Kolno z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Kolno do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem

Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Kolno z dnia 27 września 2017 r. o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Kolno

Zarządzenie Nr 9/17 Wójta Gminy Kolno z dnia 27 września 2017 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania komisji do ustalenia norm zużycia paliwa

Zarządzenie Nr 10/17 Wójta Gminy Kolno z dnia 23 października 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy Kolno w 2017 r.

Zarządzenie Nr 11/17 Wójta Gminy Kolno z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Kolno z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie inwentaryzacji okresowej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Kotowski

Data wytworzenia: 2017-03-31

Wprowadzający: Robert Kotowski

Modyfikujący: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2017-12-06

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2017-03-31

Rejestr zmian