Dotacja na zbieranie transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Dotacja

na zbieranie, transport

i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Kolno środków na finansowanie  zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – część II: Usuwanie wyrobów zawierających azbest”  informujemy, o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ww. zadań.


Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów związanych ze zbieraniem, załadunkiem oraz transportem a także przekazaniem do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Kolno. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.


Wnioski o przyznanie dotacji można składać w Urzędzie Gminy Kolno, w Biurze Obsługi Interesanta,  na przygotowanym  formularzu do dnia 18 grudnia 2015 r. Wzór wniosku dostępny jest na BIP urzędu w zakładce „Środowisko” oraz w pokoju 216.

Program dofinansowania  realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Kolno o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia do wyczerpania środków finansowych pozyskanych przez gminę. Wykonawca zadania usuwania azbestu  z Naszej Gminy zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolno,  pokój nr 216,  tel. 86 278-91-35

 

 

Kolno,  10.11.2015r.

 

 WÓJT GMINY KOLNO

mgr Józef Bogdan Wiśniewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Kotowski

Wprowadzający: Robert Kotowski

Data wprowadzenia: 2015-11-10

Data modyfikacji: 2015-11-10

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2015-11-10

Rejestr zmian