Zawiadomienie o XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

 

            Zawiadamiam, że  14 sierpnia 2020 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Kolno.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 5. Informacja o pracy wójta w okresie między sesjami i sposób wykonania  uchwał  rady gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2020 – 2032 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie Gminy Kolno.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Zabiele uchwalonego uchwałą nr XXVII/200/06 Rady Gminy Kolno z dnia 28 kwietnia 2006 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Gminy Kolno .
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Kolno

Anastazy Jan Kalinowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Żylińska

Data wytworzenia: 2020-08-10

Wprowadzający: Robert Kotowski

Modyfikujący: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2020-08-10

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2020-08-10

Rejestr zmian