Zawiadomienie o IV zwyczajnej sesji Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

 

            Zawiadamiam, że   16 stycznia 2019 r. o godz. 9:00  w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem odbędzie się IV zwyczajna sesja rady Gminy Kolno.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 5. Informacja o pracy wójta w okresie między sesjami i sposób wykonania  uchwał  rady gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019 – 2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organów samorządu mieszkańców wsi Gminy Kolno.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Anastazy Jan Kalinowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Żylińska

Data wytworzenia: 2019-01-09

Wprowadzający: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2019-01-11

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2019-01-09

Rejestr zmian